Poecilia velifera female

Poecilia velifera female

                                     -akvaryum-