Windows XP  sayfa 1

1. msn messenger i kaldırmak

2.mavi ekran ve memory dump bilgileri

3.Windows XP Setup boot disks

4. Windows XP Services Tweak Guide

5.Windows update dosyalarını yedeklemek(link)

6. Driver bir önceki versiyonunu geri yükleme

7. klavye üzerindeki Windows  tuşu  kısayolları

8. Firewall   on yapılması

9. System Recovery özelliğinin kaldırılması 

10. Bilgisayarın otomatik kapanmasını sağlamak

11.Caracters

12. Bilgisayar birimleri (bit, byte, kilobit.......v.s.)

 

                                             WINDOWS XP LINKS

 1. msn messenger i kaldırmak.

a:  C:/WINDOWS/inf/ dizininde(bu gizli bir klasör) sysoc.inf      dosyasının içinde

"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7"

satırındaki  " hide"   kaldırıp save edersek  control panel / add remove program içinde  msn messenger görülür hale gelir uninstall edebilirsiniz.

        b:Start/Run   satırına aşağıdaki komutu yazarsak  aynı işi görür.

"RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\ INF\ msmsgs.inf, BLC.Remove"

       Bir diğer yol :

Windows Messenger 4.0 veya üst versiyonları için 

 1. Click Start, click Run, gpedit.msc  yaz ve  ENTER bas.
 2. Aşağıdaki unsurlara Double-click yap:
  • Local Computer Policy
  • Computer Configuration
  • Administrative Templates
  • Windows Components
  • Windows Messenger
 3. Double-click Do not allow Windows Messenger to run  ve Enabled işaretle.
 4. Click OK 
NOT: Group Policy Editor (Gpedit.msc) Windows XP Home Edition  da yoktur.

Windows XP Home Edition için Windows Messenger 4.0 'ı kaldırmak 

 1. Windows Messenger çalıştır..
 2. Tools menu de Click Options  
 3. Click  Preferences tab, click  Run this program when Windows starts check box, click OK.
  NOT: yukardaki  usul Messenger ı ilk açılışta çalışmasını önler. outlook express açılşında çalışmasını önlemez.Outlook Express in her çalışmasında  Windows Messenger çalışmasına mani olmak için:
 1. Outlook Express çalıştır. click Tools / Options 
 2.   General tab, click  Automatically log on to Windows Messenger check box.
 3. Click OK.

Windows XP Home Edition da Windows Messenger 4.5 veya sonrasını kaldırmak 

 1. Start  run / Registry Editor (Regedit.exe).
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. Edit menu,New, click Key, name kısmına  "Messenger" yaz.
 4. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5.   Edit menu,New, click Key, name kısmına  "Client" yaz.
 6. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. Edit menu, New, click DWORD Value, adı kısmına  "PreventRun " yaz.
 8. Right-click  PreventRun , click Modify, Value data   içine değe olarak "1"   yaz, click OK.
 9. Quit Windows Messenger

 

başa dön

 

 

2.Mavi ekran ve memory dump bilgileri

        Windows XP  bazen sistemde bir hata oluştuğunda  mavi ekran çıkartır.Bir takım bilgilerden sonra  memory dump yaptığını  belirtip uzun süre %SystemRoot%   içine MEMORY.DMP dosyasını save edip sonra restart yapar.Bu olay nedir niye olur.Bunlara cevap vereceğiz.Aşağıdaki bilgiler the Microsoft Knowledge Base'den tercüme edilmiştir.

            Bazen sistem çöker mavi ekran çıkar. uzun bilgilerden sonra en altta  şöyle bir satır görebiliriz.             

Windows includes a feature that you can use to cause the system to stop responding and to generate a Memory.dmp file (if configured to do so). The "Stop" screen that is generated contains the following parameters:

*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)

            Rakamlar değişebilir .Her hatanın kendine ait değerleri vardır. Sistem resart yapmadan önce recovery için bir log file oluşturup. C:\WINNT\MEMORY.DMP   olarak save eder.Memory.dmp dosyasını 3 farklı şekilde düzenleyebiliriz;Complete memory dump ,   Kernel memory dump ,   Small memory dump .Bunun için  

1.    Click Start,Control Panel,  Performance and Maintenance,

2.    Click System.

3.     Advanced tab, click Startup and Recovery.

4.   Click Setting

5.   write debugging information

6.   Seçimini yap

7. system failure'da automatically restart'ı şeçersen restart eder.

 

Complete Memory Dump

Sistem istenilmeyen bir zamanda bir sistem hatasından dolayı durur ise " complete memory dump"  sistem memory'sini tamamı ile %SystemRoot%\Memory.dmp   dosyasına   kaydeder .Sistemde defaultur. En fazla yer tutan seçenektir.yaklaşık olarak fiziksel memory + 1 GB yer tutabilir.Toplam 2 GB  ile limitlenmiştir.

Kernel Memory Dump

Kernel memory dump sadece  kernel memory'yi save eder. Daha hızlıdır. RAM miktarına bağlı olarak 50Mb ile 800 MB arasında değişir.

Bu dosya  Windows 2000 kernel ve  hardware abstraction level (HAL), r Kernel-mode programları ihtiva eder. the complete memory dump'tan küçüktür.

Small Memory Dump

Sistemin durmasına neden olan bilgileri kaydeder. 2 MB  civarında yer tutar.

Aşağıdaki bilgileri ihtiva eder.:

·         The stop message and parameters

·         drivers listesi

·         Sistemi durduran process için The processor context (PRCB)

·         Sistemi durduran process için The process information and kernel context (EPROCESS)

·         The process information and kernel context (ETHREAD) for the thread that stopped

·         The Kernel-mode call stack for the thread that stopped

Dumpchk.exe dosyasını  command prompt'ta çalıştırırsak aşağıdaki örneğe benzer olan dokumanı görürüz.

dumpchk.exe Memory.dmp

MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84  

Bu bilgiler durma nedeni  hakkında bilgiler ( stop code) verir.. stop code (0xc000021a) and the parameters (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000), exception (0x8014fb84) addressinin  driverları . Bu adresler  driver tesbitinde kullanılır.Bunun için Resource Kit. içinde bulunan Pstat.exe  dosyası kullanılır.

Pstat.exe dosyası  Resource Kit utility dosyasıdır ve Halen çalışmakta olan processes ve drivers hakkında bilgi verir.Aşağıda bir örnek vardır:

pstat.exe >

This is an example of the driver list at the end of the output:

     ModuleName Load Addr   Code    Data   Paged           LinkDate
   ----------------------------------------------------------------------
   ntoskrnl.exe 80100000  270272   40064  434816 Sun May 11 00:10:39 1997
        hal.dll 80010000   20384    2720    9344 Mon Mar 10 16:39:20 1997
    aic78xx.sys 80001000   20512    2272       0 Sat Apr 05 21:16:21 1997
   SCSIPORT.SYS 801d7000    9824      32   15552 Mon Mar 10 16:42:27 1997
       Disk.sys 80008000    3328       0    7072 Thu Apr 24 22:27:46 1997
     CLASS2.SYS 8000c000    7040       0    1632 Thu Apr 24 22:23:43 1997
   INO_FLPY.SYS 801df000    9152    1472    2080 Tue May 26 18:21:40 1998
       Ntfs.sys 801e3000   68160    5408  269632 Thu Apr 17 22:02:31 1997
     Floppy.SYS f7290000    1088     672    7968 Wed Jul 17 00:31:09 1996
      Cdrom.SYS f72a0000   12608      32    3072 Wed Jul 17 00:31:29 1996
    Cdaudio.SYS f72b8000     960       0   14912 Mon Mar 17 18:21:15 1997
       Null.SYS f75c9000       0       0     288 Wed Jul 17 00:31:21 1996
     KSecDD.SYS f7464000    1280     224    3456 Wed Jul 17 20:34:19 1996
       Beep.SYS f75ca000    1184       0       0 Wed Apr 23 15:19:43 1997
   cs32ba11.SYS fcd1a000   52384   45344   14592 Wed Mar 12 17:22:33 1997
    msi8042.SYS f7000000   20192    1536       0 Mon Mar 23 22:46:22 1998
   mouclass.sys f7470000    1984       0       0 Mon Mar 10 16:43:11 1997
   kbdclass.sys f7478000    1952       0       0 Wed Jul 17 00:31:16 1996
   VIDEOPRT.SYS f72d8000    2080     128   11296 Mon Mar 10 16:41:37 1997
        ati.sys f7010000     960    9824   48768 Fri Dec 12 15:20:37 1997
        vga.sys f7488000     128      32   10784 Wed Jul 17 00:30:37 1996
       Msfs.SYS f7308000     864      32   15328 Mon Mar 10 16:45:01 1997
       Npfs.SYS f7020000    6560     192   22624 Mon Mar 10 16:44:48 1997
       NDIS.SYS fccda000   11744     704   96768 Thu Apr 17 22:19:45 1997
     win32k.sys a0000000 1162624   40064       0 Fri Apr 25 21:17:32 1997
        ati.dll fccba000  106176   17024       0 Fri Dec 12 15:20:08 1997
       Cdfs.SYS f7050000    5088     608   45984 Mon Mar 10 16:57:04 1997
   INO_FLTR.SYS fc42f000   29120   38176    1888 Tue Jun 02 16:33:05 1998
        TDI.SYS fc4a2000    4480      96     288 Wed Jul 17 00:39:08 1996
      tcpip.sys fc40b000  108128    7008   10176 Fri May 09 17:02:39 1997
      netbt.sys fc3ee000   79808    1216   23872 Sat Apr 26 21:00:42 1997
      el90x.sys f7320000   24576    1536       0 Wed Jun 26 20:04:31 1996
        afd.sys f70d0000    1696     928   48672 Thu Apr 10 15:09:17 1997
    netbios.sys f7280000   13280     224   10720 Mon Mar 10 16:56:01 1997
    Parport.SYS f7460000    3424      32       0 Wed Jul 17 00:31:23 1996
   Parallel.SYS f746c000    7904      32       0 Wed Jul 17 00:31:23 1996
     ParVdm.SYS f7552000    1312      32       0 Wed Jul 17 00:31:25 1996
     Serial.SYS f7120000    2560       0   18784 Mon Mar 10 16:44:11 1997
        rdr.sys fc385000   13472    1984  219104 Wed Mar 26 14:22:36 1997
        mup.sys fc374000    2208    6752   48864 Mon Mar 10 16:57:09 1997
        srv.sys fc24a000   42848    7488  163680 Fri Apr 25 13:59:31 1997
    PSCRIPT.DLL f9ec3000       0       0       0
    Fastfat.SYS f9e00000    6720     672  114368 Mon Apr 21 16:50:22 1997
      NTDLL.DLL 77f60000  237568   20480       0 Fri Apr 11 16:38:50 1997
   ----------------------------------------------------------------------
          Total          2377632  255040 1696384
 
 
 
 
Bazı hataların izahları 

00: Divide Fault

The processor returns this exception when it encounters a divide fault. A divide fault occurs if division by zero is attempted or if the result of the operation does not fit in the destination operand.

02: NMI Interrupt

Interrupt 2 is reserved for the hardware Non-Maskable-Interrupt condition. No exceptions trap through interrupt 2.

04: Overflow Trap

The overflow trap occurs after an INTO instruction has executed and the 0F bit is set to 1.

05: Bounds Check Fault

The BOUND instruction compares the array index with an upper and lower bound. If the index is out of range, then the processor traps to interrupt 05.

06: Invalid Opcode Fault

This error is returned if any one of the following conditions exists:

 • The processor tries to decode a bit pattern that does not correspond to any legal computer instruction.
 • The processor attempts to execute an instruction that contains invalid operands.
 • The processor attempts to execute a protected-mode instruction while running in virtual 8086 mode.
 • The processor tries to execute a LOCK prefix with an instruction that cannot be locked.

07: Coprocessor Not Available Fault

This error occurs if the computer does not have a math coprocessor and the EM bit of register CR0 is set indicating that Numeric Data Processor emulation is being used. Each time a floating point operation is executed, an interrupt 07 occurs.

This error also occurs when a math coprocessor is used and a task switch is executed. Interrupt 07 tells the processor that the current state of the coprocessor needs to be saved so that it can be used by another task.

08: Double Fault

Processing an exception sometimes triggers a second exception. In the event that this occurs, the processor will issue a interrupt 08 for a double fault.

09: Coprocessor Segment Overrun

This error occurs when a floating point instruction causes a memory access that runs beyond the end of the segment. If the starting address of the floating point operand is outside the segment, then a General Protection Fault occurs (interrupt 0D).

10 (0Ah): Invalid Task State Segment Fault

Because the Task State Segment contains a number of descriptors, any number of conditions can cause exception 0A. Typically, the processor can gather enough information from the Task State Segment to issue another fault pointing to the actual problem. See Microsoft's Programming the 80386/80486 Guide for more information.

11 (0Bh): Not Present Fault

The Not present interrupt allows the operating system to implement virtual memory through the segmentation mechanism. When a segment is marked as "not present," the segment is swapped out to disk. The interrupt 0B fault is triggered when an application needs access to the segment.

12 (0Ch): Stack Fault

A Stack Fault occurs with error code 0 if an instruction refers to memory beyond the limit of the stack segment. If the operating system supports expand-down segments, increasing the size of the stack should alleviate the problem. Loading the Stack Segment with invalid descriptors will result in a general protection fault.

13 (0Dh): General Protection Fault

Any condition that is not covered by any of the other processor exceptions will result in a general protection fault. The exception indicates that this program has been corrupted in memory, usually resulting in immediate termination of the program.

14 (0Eh): Page Fault

The Page Fault interrupt allows the operating system to implement virtual memory on a demand-paged basis. An interrupt 14 usually is issued when an access to a page directory entry or page table with the present bit set to 0 (Not present) occurs. The operating system makes the page present (usually retrieves the page from virtual memory) and re-issues the faulting instruction, which then can access the segment. A page fault also occurs when a paging protection rule is violated (when the retrieve fails, or data retrieved is invalid, or the code that issued the fault broke the protection rule for the processor). In these cases the operating system takes over for the appropriate action.

16 (10h): Coprocessor Error Fault

This interrupt occurs when an unmasked floating-point exception has signaled a previous instruction. (Because the 80386 does not have access to the Floating Point unit, it checks the ERROR\ pin to test for this condition.) This is also triggered by a WAIT instruction if the Emulate Math Coprocessor bit at CR0 is set.

17 (11h): Alignment Check Fault

This interrupt is only used on the 80486 CPUs. An interrupt 17 is issued when code executing at ring privilege 3 attempts to access a word operand that is not on an even-address boundary, a double-word operand that is not divisible by four, or a long real or temp real whose address is not divisible by eight. Alignment checking is disabled when the CPU is first powered up and is only enabled in protected mode.

 

 

 

Disabling the “restart on system failure” feature may permit the exact cause to be isolated: Right-click on My Computer, click Properties, click the Advanced tab. Under “Startup & Recovery,” click Settings. Under “System Failure,” uncheck the box in front of “System reboot.”

 

Here are many of the PC Errors you may get and the source from which they come from 

Error Error Source 
100 - 199 System Board 
200 - 299 Memory 
300 - 399 Keyboard 
400 - 499 Monochrome Display 
500 - 599 Color/Graphics Display 
600 - 699 Floppy-disk drive and/or Adapter 
700 - 799 Math Coprocessor 
900 - 999 Parallel Printer Port 
1000 - 1099 Alternate Printer Adapter 
1100 - 1299 Asynchronous Communication Device, Adapter, or Port 
1300 - 1399 Game Port 
1400 - 1499 Color/Graphics Printer 
1500 - 1599 Synchronous Communication Device, Adapter, or Port 
1700 - 1799 Hard Drive and/or Adapter 
1800 - 1899 Expansion Unit (XT) 
2000 - 2199 Bisynchronous Communication Adapter 
2400 - 2599 EGA system-board Video (MCA) 
3000 - 3199 LAN Adapter 
4800 - 4999 Internal Modem 
7000 - 7099 Phoenix BIOS Chips 
7300 - 7399 3.5" Disk Drive 
8900 - 8999 MIDI Adapter 
11200 - 11299 SCSI Adapter 
21000 - 21099 SCSI Fixed Disk and Controller 
21500 - 21599 SCSI CD-ROM System 

 daha tefferuatlı bilgi için word dokumanı BURADAN görebilirsiniz.

başa dön

 

 

3.Windows XP Setup boot disks

            Şayet sistemiz  cd boot  desteklemiyorsa  bilgisayarı disketle açmanız gerekiyorsa   "Windows XP Setup boot disks" ihtiyacınız var demektir.XP  açılış disketi yapmak için  aşağıdaki adreslerden ilgili dosyayı çekip çalıştırın size 6 disketlik  açılış  disketleri yapılacaktır.               

başa dön

 

driver bir önceki versiyonunu geri yükleme

Sisteme yeni bir driver ın yeni versiyonunu yüklediniz. ancak sistem uygun çalışmıyor istediğniz verimi alamıyorsunuz eskiden daha iyiydi diyorsanız XP de eski direver ı yeniden yükleme seçeneğiniz var:
 1. Click Start, click Control Panel.
 2. Click Performance and Maintenance,click Administrative Tools.
 3. Double–click Computer Management, sol taraftaki  Device Manager a  click .
 4. Geriye almak istediğniz donanımın driver üzerine Sağ–click  drivers,  click Properties.
 5. Properties in Driver tab ında , click  Roll Back Driver, ve verilen talimatları uygulayın.

başa dön

 

klavye üzerindeki Windows  tuşu  kısayolları

Klavye alt sırada buluna Windows logo tuşuna ait bazı tuş kombinasyonları ve fonksiyonları aşağıda 
 • Windows:...................................... Start menu  gösterir.
 • Windows + D:................................Açılı programları Minimize ederek masaüstünü gösterir.
 • Windows + E:................................Windows Explorer'ı  çalıştırır.
 • Windows + F:............................... Dosya arama fonksiyonunu çalıştırır.
 • Windows + Ctrl + F:..................... Ağ üzerinde computer arama fonksiyonunu çalıştırır 
 • Windows + F1: .............................Help fonksiyonunu çalıştırır
 • Windows + R:................................Start menüsündeki run komutunu çalıştırır.
 • Windows + break: ........................System Properties dialog box'ı açar.
 • Windows + shift + M: ...................Minimize edilmiş pencereleri açar.
 • Windows + L: ..............................Workstation' kilitler
 • Windows + U: .............................Utility Manager'ı açar.

 Tefferuatlı  kısayol bilgilerini word dokumanı olarak BURADAN görebilirsiniz 

başa dön

 

Firewall   on yapılması

Windows XP firewall iinternette sörf esnasında bilgisayara başkaları tarafından girilmesine bilgi çalınmasına mani olur.Firewall aktif hale getirmek  biz internette iken çalışmasını sağlamak için  Control Panel , click   Network and internet Connections icon , click   Network Connections .Açılan sayfada   dial-up, DSL, veya  cable connection bilgilerini görürsünüz.internete bağlantı yaptığınız   connections  sağ tarfına status  sütununa bakınız  burada halen internete bağlı olup olmadığınızı ve firewall varmı yokmu görürsünüz.. " firewall " yazısı varsa firewall  çalışıyor ,yoksa çalışmıyor demektir.Çalıştırmak için bağlantının üzerine right click , click "advanced " tab ve "internet connection  firewall "önündeki   check box'ı işaretleyip okeyleyin.

başa dön

 

System Recovery özelliğinin kaldırılması 

Right click o My Computer and  Properties. Click  System Restore tab , Turn off System Restore check  box işaretle. 

başa dön

 

bilgisayarın otomatik kapanmasını sağlamak

 • Control Panel,  Performance and maintenance , Power Options.
 • Click  APM Tab,  "Enable Advanced Power Management support." işaretle

başa dön